JÄSENEMME

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia suomalaisten ja Suomessa täysipäiväisesti tai osa-aikaisesti tavoitteellisesti urheilevien urheilijoiden yleisten ja yhteisten urheilullisten, yhteiskunnallisten, sosiaalisten, taloudellisten ja koulutuksellisten etujen ajamiseksi. Edustamme urheilijoita ylilajirajojen. Tällä hetkellä jäsenenämme on neljä urheilijajärjestöä: Jalkapallon Pelaajayhdistys (JPY), Suomen Jääkiekkoilijat Ry (SJRY), Joukkueurheilijat Ry ja Yleisurheilijat Ry.

JALKAPALLON PELAAJAYHDISTYS RY

Jalkapallon Pelaajayhdistys (JPY) on vuonna 1992 perustettu pelaajien oma yhdistys. Yhdistyksen missiona on olla “pelin ja pelaajan puolella”.

JPY edustaa laajasta pelaajien ääntä suomalaisessa jalkapalloperheessä. Aktiivisia jäseniä on noin 1300 ja he ovat Suomen ylimmillä sarjatasoilla pelaavia jalkapalloilijoita sekä ulkomailla pelaavia suomalaisia. Myös futsalpelaajat ovat voineet liittyä jäseniksi 2010-luvulta lähtien.

JPY:ssä ylintä valtaa käyttävät pelaajat ja kaikki varsinaiset jäsenet ovat äänioikeutettuja vuosikokouksessa. JPY:n hallitus koostuu aktiivipelaajista tai vastikään lopettaneista ja tällä hetkellä hallituksessa on viisi miestä sekä viisi naista. Johdon ymmärrys pukukoppien tunnelmista ja pelaajien arjesta on erinomainen.

Nykyisellä stategiakaudella JPY:n visiona on #ammattinajalkapallo. Tavoitteena on ammattijalkapalloilijoiden työoikeudellisen aseman sekä yleisesti urheilijoiden sosioekonomisten aseman parantaminen.

PANU AUTIO

TOIMINNANJOHTAJA

panu.autio@jpy.fi

www.jpy.fi/fi

Suomen Jääkiekkoilijat ry (SJRY) on huippujääkiekkoilijoiden uranaikaiseen edunvalvontaan ja tukemiseen keskittynyt pelaajien oma yhdistys. SJRY:n missiona on parantaa jääkiekkoilijan asemaa ja arvostusta. SJRY:n jäsenet ovat pääasiassa Liigan, Naisten Liigan, Mestiksen ja maajoukkueiden pelaajia.

Suomen Jääkiekkoilijat ry on perustettu vuonna 1973 eli SJRY täyttää tänä vuonna 50 vuotta! Yhdistyksen tavoitteena on edistää ja valvoa pelaajien asemaa työntekijöinä ja huolehtia pelaajien kollektiivisesta edunvalvonnasta sekä mm. vakuutus- ja sosiaaliturvan sekä jääkiekon ulkopuolisten koulutusmahdollisuuksien parantamisesta.

SJRY huolehtii myös uran jälkeiseen aikaan valmistautumisesta, sillä pelaajan ura on työuraksi lyhyt ja osuu aikaan, jolloin muut nuoret kouluttautuvat ammatteihin.

SUOMEN JÄÄKIEKKOILIJAT RY

Risto Kauppinen

TOIMINNANJOHTAJA

risto.kauppinen@sjry.fi

www.sjry.fi/

YlEISURHEILIJAT RY

Yleisurheilijat ry on vuonna 2021 perustettu kansallisen ja kansainvälisen kärkitason yleisurheilijoiden urheilijayhdistys. Toimintamme rakentuu kahden päätavoitteen ympärille, jotka ovat yleisurheilijoiden edunvalvonta ja heidän ammatinharjoittamisensa tukeminen.

Ensimmäinen tavoitteemme on tuoda yleisurheilijoiden ääni kuuluviin. Yleisurheilijoiden vaikutusmahdollisuudet heitä koskeviin asioihin ovat ennen meitä olleet puutteelliset. Urheilijoiden ääni on usein tullut kuuluviin vain epävirallisia reittejä. Vaikka urheilijaedustajia siellä täällä onkin ollut, urheilijoiden yhteisellä mandaatilla toimiva urheilijaedustus on lajista puuttunut. 

Toinen päätavoitteemme on edistää yleisurheilijoiden mahdollisuuksia urheilla ammattimaisesti. Vaikka yleisurheilu on ollut kuluttajatutkimuksissa vuodesta toiseen yksi seuratuimpia urheilumuotoja Suomessa, ei se ole tarkoittanut urheilijoille automaattista mahdollisuutta täysipainoiseen huippu-urheiluun.

TUOMAS ROUVALI

TOIMINNANJOHTAJA

tuomas.rouvali@yleisurheilijatry.fi

https://www.yleisurheilijatry.fi/

Joukkueurheilijat ry on 2021 perustettu koripallon, lentopallon, pesäpallon ja salibandyn pelaajayhdistys. Edustamme kahden korkeimman sarjatason pelaajia. Operatiivinen toimintamme alkoi kesäkuussa 2022.

Missiomme on olla joukkueurheilijoiden turvana läpi uran ja edistä oikeudenmukaista urheiluympäristöä. Opiskelun ja työuran yhdistäminen urheilu-uraan, urheilu-uran jälkeiseen työelämään siirtyminen ja urheilijan ammatin yhteiskunnallisen aseman parantaminen ovat yhdistyksen pitkän aikavälin tavoitteita. Haluamme edistää urheilijoiden yhdenvertaisuutta.

JOUKKUEURHEILIJAT RY

RONJA HEIKKINIEMI

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

info@joukkueurheilijat.fi

www.joukkueurheilijat.fi